RPO WO 2014-2020

Brak dostępu do systemów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dniach 27-29 września 2019 r.

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi infrastruktury serwerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego od piątku 27 września od godziny 15:30 do niedzieli 29 września do godzin wieczornych , niedostępnych będzie większość Systemów Informatycznych UMWO, w tym Panel Wnioskodawcy...

IV Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie...

III Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka Niskoemisyjna, III nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 3.2.2...

SPOTKANIE KONSULTACYJNO – EKSPERCKIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

w imieniu Dyrektora Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska Pana Piotra Dancewicza, zapraszamy Państwa serdecznie na spotkanie konsultacyjno – eksperckie, w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Biura Aglomeracji...

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany RPO WO na lata 2014-2020

27 lipca 2018r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 27 lipca 2018r., zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny...

III Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 20 kwietnia 2018 r. III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO...

II Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2. Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej.

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, II nabór...

III Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, III nabór...