Ogłoszenia

2021-12-01 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/30/2021 - powtórzenie

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dotyczących wykorzystania lokalnego potencjału przyrodniczego do planowania projektów lokalnych w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez...
2021-12-01 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/29/2021 - powtórzenie

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie 20 spotkań otwartych/wykładów związanych z ochroną i promocją bioróżnorodności w ramach zadania nr 2 we wniosku o dofinansowanie o nazwie działania edukacyjne spotkania otwarte/wykłady dla mieszkańców w ramach projektu RPOP.05...
2021-10-29 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/28/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiału prasowego we współpracy z Zamawiającym, emisja w prasie papierowej oraz w wydaniu elektronicznym – 2 materiały prasowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w pliku pn. Zapytanie ofertowe. Termin składania ofert upływa w dniu 5...
2021-10-22 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/27/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z tematu: „ Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych" w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji...
2021-10-22 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/26/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie 40 lekcji dla dzieci w szkołach podstawowych w ramach zadania nr 10 we wniosku o dofinansowanie o nazwie działania edukacyjne - lekcje różnorodności biologicznej w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności...
2021-10-22 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/25/2021 - UNIEWAŻNIONO

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie 20spotkań otwartych/wykładów związanych z ochroną i promocją bioróżnorodności w ramach zadania nr 2 we wniosku o dofinansowanie o nazwie działania edukacyjne spotkania otwarte/wykłady dla mieszkańców w ramach projektu RPOP.05...
2021-10-22 -

UNIEWAŻNIONO - Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/24/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z tematu: Błękitno – zielona infrastruktura dla przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez...
2021-10-22 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/23/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z tematu: Ochrona drzew i krzewów w aspekcie najnowszych uwarunkowań prawnych i dobre praktyki w tym zakresie w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej...