Ogłoszenia

2023-09-14 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/2/2023

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę prognozy i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu o nazwie Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+....
2023-06-07 -

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK DZIAŁU ROZWOJU I WSPÓŁPRACY : w pełnym wymiarze czasu pracy Forma zatrudnienia : umowa o pracę na czas określony Liczba...
2022-12-01 -

ZP/AO/20/2022

Świadczenie usług dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 100Mbps/100Mbps do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe. Ofertę należy złożyć drogą...
2022-08-29 -

ZP/AO/19/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sadzonek drzew liściastych z odkrytym systemem korzeniowym, palików, osłonek siatkowych oraz taśmy mocującej w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap...
2022-08-17 -

ZP/AO/16/2022

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie 20 plenerowych warsztatów edukacyjnych na terenie Aglomeracji Opolskiej w ramach realizacji zdania publicznego „Mamy rady na odpady w Aglomeracji Opolskiej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w treści...
2022-07-20 -

ZP/AO/14/2022

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę Prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu o nazwie Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 r. oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na...
2022-07-19 -

ZP/AO/13/2022

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie 20 spotkań otwartych/wykładów związanych z ochroną i promocją bioróżnorodności w ramach zadania nr 2 we wniosku o dofinansowanie o nazwie działania edukacyjne spotkania otwarte/wykłady dla mieszkańców w ramach projektu RPOP.05...
2022-07-11 -

ZP/AO/12/2022 - powtórzenie

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dotyczących wykorzystania lokalnego potencjału przyrodniczego do planowania projektów lokalnych w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez...