Ogłoszenia

2019-04-19 -

Przetarg nr ZP/AO/II-4/2019

ZP/AO/II-4/2019 Przygotowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu E-COOL
2019-04-12 2019-04-15

Zapytanie nr ZP/AO/19/2019

Przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu gospodarki odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej.
2019-04-12 2019-04-15

Zapytanie nr ZP/AO/20/2019

Usługa przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu gospodarki odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej Opolskiej i/lub w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o. o. ul. Gać 90, 55-200 Oława.
2019-04-12 -

Zapytanie ZP/AO/18/2019

ZP/AO/18/2019 Przeprowadzenie cyklu spotkań z zakresu gospodarki odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej. Termin składania ofert został wydłużony do 24 kwietnia 2019r.
2019-03-22 -

Zapytanie nr ZP/AO/17/2019

Dostawa do siedziby Zamawiającego 1 sztuki laptopa, tj. zestawu składającego się z : - komputera, - systemu operacyjnego, - oprogramowania biurowego wraz z klientem poczty będącego rozwiązaniem jednego producenta i dającego zainstalować się na komputerze, - programu antywirusowego...
2019-03-14 -

Oferta na serwis kserokopiarek

Szczegóły dotyczące niniejszego zapytania znajdują się w pliku pn. oszacowanie wartości zamówienia Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego maila, a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@ao.opole.pl w terminie...