Ogłoszenia

2019-08-12 -

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Biura Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA W DZIALE OCENY I WYBORU PROJEKTÓW w pełnym wymiarze czasu pracy Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba Termin...
2019-08-12 -

Zapytanie ofertowe ZP/AO/36/2019

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/ 36/2019/Bioróżnorodność - Dostawa zestawów upominkowych w formie cebul kwiatowych
2019-08-06 -

Przetarg nieograniczony nr ZP/AO/II-5/2019

Przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn. Razem dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands)
2019-05-17 -

Zapytanie nr ZP/AO/24/2019

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty na usługę świadczoną przez tłumacza polsko-czeskiego podczas wizyty delegacji przedstawicieli Aglomeracji Ołomunieckiej w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. zapytanie ofertowe...