Ogłoszenia

2021-05-28 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/16/2021

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na obsłudze warsztatów strategicznych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w trakcie trwania umowy. Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w plikach pn. Zapytanie ofertowe oraz dodatkowe informacje do zapytania...
2021-05-14 -

ZP/AO/15/2021

Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie oraz wykonanie spotu promocyjnego w ramach projektu Powerty w dwóch wersjach językowych (w języku angielskim oraz w języku polskim). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe.
2021-05-13 -

ZP/AO/II-1/2021

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn .: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w...
2021-04-02 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/13/2021

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie, oznakowanie i dostawa materiałów edukacyjno – promocyjnych – koszulka promocyjna w nakładzie 500 sztuk na potrzeby projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne –...
2021-03-19 -

ZP/AO/12/2021

Zakup i dostawa drewnianych domków dla pożytecznych owadów i drewnianych budek lęgowych dla jerzyków na potrzeby akcji ekologicznych w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”...