Zamówienia publiczne w roku 2023

2023-09-14 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/2/2023

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę prognozy i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu o nazwie Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+....