Konsultacje społeczne

Zakończyliśmy I etap konsultacji

Pomiędzy 20 a 23 września 2021r. realizowaliśmy pierwszy etap konsultacji społecznych w ramach prac nad Planem zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej. Warto zaznaczyć, iż w trakcie całego procesu zaplanowano łącznie trzy etapy konsultacji dokumentu.

Pierwszy etap konsultacji przeznaczony był dla wszystkich mieszkańców Aglomeracji Opolskiej, interesariuszy oraz włodarzy gmin i powiatów Aglomeracji.

Celem pierwszego etapu konsultacji było przede wszystkim zapoznanie uczestników spotkań z ideą zrównoważonej mobilności miejskiej oraz wypracowaniu głównych założeń dokumentu – problemów, celów i potencjalnych działań.

W ramach konsultacji zorganizowaliśmy 6 spotkań: cztery w formule bezpośredniej oraz dwa spotkania on-line. Spotkaliśmy się w Opolu, Krapkowicach oraz Popielowie. Poza spotkaniami dla mieszkańców, zorganizowaliśmy również spotkanie dla włodarzy gmin i powiatów oraz szerokiego grona interesariuszy. W trakcie prowadzonych dyskusji skupiliśmy się głównie na zagadnieniach dotyczących transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego oraz na kwestiach bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Z rozmów z mieszkańcami wynika, iż największym problemem części Aglomeracji Opolskiej jest wykluczenie komunikacyjne miejscowości oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych. Na dalszych etapach prac nad dokumentem będziemy starali się wspólnie wypracować rozwiązania w zakresie zrównoważonej mobilności z uwzględnieniem potrzeb całej Aglomeracji Opolskiej.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych spotkaniach, o których informacje zamieszczać będziemy na naszym profilu FB: https://www.facebook.com/mobilnAO.

Równocześnie zachęcamy do zapoznania się z prezentacją z pierwszego etapu konsultacji społecznych.