Aktualności Aglomeracji Opolskiej

wspolfinansowane-przez-samorzad-wojewodztwa-opolskiego-wersja-pozioma_1

Dofinansowanie Samorządu Województwa Opolskiego

zarzad_0

Nowy Zarząd Stowarzyszenia wybrany...

Dnia 6 czerwca 2024 r. został wybrany Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska na nową kadencję 2024 - 2029. W skład nowo wybranego Zarządu wchodzą: Przewodniczący - Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic Zastępca Przewodniczącego - Małgorzata Stelnicka -...
ox7h-3tj

Ostatnie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

W dniu dzisiejszym odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w kadencji 2018 – 2024, w składzie Andrzej Kasiura – Przewodniczący Zarządu, Małgorzata Stelnicka – Zastępca Przewodniczącego oraz Dorota Koncewicz, Leonard Pietruszka, Joachim Wojtala – Członkowie Zarządu...
informujemy_iz_dnia_29_marca_2024_r._biuro_stowarzyszenia_aglomeracja_opolska_bedzie_nieczynne

Uprzejmie informujemy, iż dnia 29 marca 2024 r. Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska będzie nieczynne

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 2021+

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+, które zawiera w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. Wykonanie wykonanie...

Warsztaty podsumowujące prace nad Strategią ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+

Za nami Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska wraz z warsztatami podsumowującymi prace nad Strategią ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ , które odbyły się w dniu 7 grudnia 2023 roku. Decyzją Walnego Zebrania uchwalono wysokość składek na rok 2024...

III posiedzenie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+

W dniu 27 listopada 2023 roku w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska odbyło się posiedzenie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ (zwanej Strategią ZIT AO). Rada jest organem doradczym działającym przy...

Pozytywna ocena Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej uzyskał pozytywną Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, co umożliwia samorządom tworzącym Aglomerację Opolską ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej na projekty rozwojowe w obszarze...