Aktualności Aglomeracji Opolskiej

Ruszamy z projektem "Mamy rady na odpady w Aglomeracji Opolskiej"

W dniu 11 sierpnia 2022 r. członkowie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska Pan Andrzej Kasiura i Pan Joachim Wojtala podpisali w imieniu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska umowę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego: "Mamy rady na odpady w Aglomeracji Opolskiej" ...

Aktualizacja Strategii ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych została przyjęta Uchwałą nr W/9/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 10 sierpnia 2015r., a następnie zaktualizowana Uchwałą nr W/10/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Aktualnie przystępujemy do kolejnej...

Konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.

Rozpoczynamy ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Więcej szczegółów w poniższym linku: https://aglomeracja-opolska.pl/...

15 kwietnia Biuro SAO będzie nieczynne

W dniu 15 kwietnia Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska będzie nieczynne w związku z odrabianiem dnia wolnego za 1 stycznia​. Przepraszamy Państwa za wszelkie ewentualne utrudnienia i niedogodności.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA Bezpłatne szkolenie: Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych DLA KOGO? Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek podległych i pozostałej...

Ostatnie posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w 2021 roku!

Ostatnie posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w 2021 roku! Za nami ostatnie w tym roku posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, które odbyło się 14 grudnia. W świątecznej atmosferze członkowie Stowarzyszenia dyskutowali o niezwykle ważnej dla...

RPO WO na lata 2014-2020 wersja 7

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja 7 Komisja Europejska zatwierdziła zmiany RPO WO 2014-2020 (wersja nr 7) Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 03.11.2021 r. C(2021)7454 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre...

12 listopada Biuro SAO będzie nieczynne

W dniu 12 listopada Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska będzie nieczynne w związku z dniem wolnym za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r.​. Przepraszamy Państwa za wszelkie ewentualne utrudnienia i niedogodności.