Informacje dla mediów

cel_osiagniety

CEL OSIĄGNIĘTY - AGLOMERACJA WSPÓLNIE Z ECO POZYSKAŁA 6,9 MLN ZŁ !!!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Rozowju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Kluczowa zmiana dotyczyła wpisania na listę projektu pn. Modernizacja...
swz

JUŻ NA ZAWSZE BEZPIECZNI! Podpisanie unikatowego na skalę kraju porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń”

Sygnatariusze Porozumienia: • 21 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska • Powiat Opolski • Powiat Krapkowicki • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu • Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach • Komenda Miejska PSP w Opolu • Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska...
layuout_szm_0

Śniadanie z mediami czerwiec 2016r.

W Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska odbyło się kolejne Śniadanie z mediami, podczas którego przedstawiono zwycięzców konkursu filmowego "Aglomeracja Opolska - Odetchnij Głęboko", kolejne punkty na mapie wizyt w gminach z cyklu "Aglomeracja Opolska - w drodze", omówiono nadchodzący IV...
layuout_szm

Śniadanie z mediami kwiecień 2016r.

19 kwietnia 2016 roku w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Tym razem Zarząd pochylił się nad Programem Rozwoju Gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 roku i ustanowił go dokumentem pomocniczym w procesie rozwoju AO. Po...