I Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT

W dniu 27 marca 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska miało miejsce
I Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT w ramach projektu pn. Tropa Verde współfinansowanego z programu URBACT. Spotkanie poświęcono przybliżeniu założeń projektu, ale przede wszystkim stworzeniu grupy wsparcia zaangażowanej
w rozpowszechnianie kultury segregacji odpadów i recyklingu, stąd tak ważnym było uczestnictwo w spotkaniu aż 24 osób. W trakcie posiedzenia dokonano również prezentacji drugiego projektu pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych
z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej”
realizowanego przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Gościem specjalnym spotkania był przedstawiciel Krajowego Punktu URBACT Pan Aldo Vargas – Tetmajer, który przeprowadził warsztaty skoncentrowane na korzyściach współpracy przy projektach międzynarodowych na przykładzie programu URBACT.

Głównym celem projektu pn. Tropa Verde jest zachęcanie do sortowania odpadów oraz promowanie recyklingu poprzez nagradzanie zachowań odpowiedzialnych ekologicznie.
W projekcie uczestniczy 6 partnerów: Miasto Santiago de Compostela z Hiszpanii (Partner Wiodący), Miasto Guimaraes z Portugalii, Dzielnica Salonik - Pavlos Mela z Grecji, Dzielnica Budapesztu – Zuglo, Aglomeracja Nicejska z Francji oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.