III Międzynarodowe Seminarium projektu pn. E-COOL współfinansowanego z programu INTERREG EUROPE

W Groningen w Holandii partnerzy z 10 krajów europejskich pracowali razem nad poprawą postaw przedsiębiorczości wśród ludzi młodych. W dniach 27-28 listopada 2019 roku, na zaproszenie Uniwersytetu Hanze oraz Alfa-college z Groningen uczyliśmy się nawzajem od siebie, jak zmieniać przedsiębiorcze nastawienie ludzi młodych podczas trzeciego już międzynarodowego
spotkania w ramach projektu E-COOL.

 

Każdy z partnerów projektu E-COOL stoi obecnie przed innym wyzwaniem, stąd tak ważnym jest opracowanie różnych metod i programów w postaci dobrych praktyk. Na każdym spotkaniu partnerzy dzielą się tymi dobrymi praktykami, dzięki czemu uczą się od siebie i nawzajem inspirują. Być może program stosowany w Anglii będzie mógł zostać przetransferowany do Hiszpanii, a może praktyka
z Grecji dobrze zaadoptuje się w Czechach? Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć w trakcie 2-dniowych obrad.

Poranek pierwszego dnia skoncentrowany był na prezentacjach projektów realizowanych przez Uniwersytet Hanze oraz organizacje partnerskie. Następnie mieliśmy okazję wziąć udział w kilku warsztatach interaktywnych, które skomponowano z czterech programów edukacyjnych oferowanych przez Uniwersytet Hanze i Alfa-college. Programy: Da Vinci, Fabryka Wzornictwa, Krytyczny Przyjaciel i Przedsiębiorczość w Technologiach, miały wskazać najnowsze trendy w nauce
i rozwoju przedsiębiorczości. Obrady zakończyliśmy przedstawieniem 5 dobrych praktyk przez partnerów projektu E-COOL z Republiki Czeskiej, Grecji, Włoch, Łotwy i Polski. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska wraz z partnerem regionalnym – przedstawicielką Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji miało przyjemność pochwalić się dobrą praktyką – programem Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy.

 

Drugiego dnia seminarium dokończyliśmy wymianę dobrymi praktykami od pozostałych partnerów
z Rumunii, Anglii, Hiszpanii, Chorwacji i Holandii. Następnie wszystkie 10 prezentowanych praktyk zostało ocenionych przez partnerów, a także zaproszonych przez nich partnerów regionalnych
i ekspertów. W kolejności programu seminarium, zostaliśmy podzieleni na dwie grupy – partnerzy projektu udali się na posiedzenie Komitetu Sterującego, a partnerzy regionalni udali się na warsztaty prowadzone przez przedstawiciela Alfa-college. Ostatnim punktem była wizyta studyjna na terenach dawnej cukrowni, która dzisiaj jest miejscem rozwoju i doświadczeń edukacyjnych, przemysłowych
i społecznych. Mogliśmy tam zapoznać się z różnego rodzaju innowacyjnymi przedsięwzięciami, chociaż by takimi, jak domy budowane w 1 dzień.

 

Program całego seminarium był niezwykle ciekawy i pełen interesujących dyskusji na temat form edukacji przedsiębiorczości.