Konferencja podsumowująca realizację projektu E-COOL

23 marca 2023r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości (E-COOL). Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe.

Konferencja, która zorganizowana została przez Lidera Projektu (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación) w Sewilli stanowiła podsumowanie pięcioletniej wymiany doświadczeń, doskonalenia strategii i planów działania dziesięciu europejskich regionów.

W trakcie wydarzenia uczestnicy projektu oraz przedstawiciele ich regionalnych partnerów dzielili się doświadczeniami zarówno z realizacji samego projektu, jak i obszaru szeroko pojętego kształtowania postaw przedsiębiorczych u młodych ludzi.

Wszyscy partnerzy projektu podkreślali ogromne znaczenie możliwości wymiany dobrych praktyk w trakcie pierwszej fazy realizacji zadania. Dzięki temu, innowacyjne rozwiązania w zakresie kreowania postaw przedsiębiorczych zaimplementowane zostały w regionach, z których pochodzili partnerzy projektu (w drugiej fazie projektu). Uczestnicy dyskusji podkreślali, iż „przedsiębiorczość” to nie tylko wiedza jak założyć i prowadzić własny biznes, ale jedna z kompetencji kluczowych. Postawy przedsiębiorcze to kreatywność, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, podejmowanie inicjatywy, wytrwałość oraz na zdolność do wspólnego działania. Takie rozumienie postaw przedsiębiorczych implikuje sposób ich kształcenia – już u najmłodszych dzieci, a potem młodzieży.

Uczestnicy konferencji dzielili się zatem swoimi doświadczeniami z realizacji przedsięwzięć mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych, ale dyskutowali również o tym, jak uczestnictwo w projekcie E-COOL wpłynęło na ich postrzeganie procesu kształtowania takich postaw oraz w jaki sposób przyczyniło się do zmiany polityk regionalnych w obszarach kształcenia i edukacji.

Po konferencji mieliśmy również okazję odwiedzić centrum edukacyjne I.E.S El Arenal de Dos Hermanas, aby zapoznać się z działaniami w zakresie edukacji przedsiębiorczości realizowanymi z uczniami zasadniczego kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu wspominać będziemy jako czas intensywnej nauki, wymiany doświadczeń i budowania sieci współpracy na poziomie międzynarodowym i regionalnym.

W działania projektowe włączyliśmy również szereg instytucji i organizacji działających na rzecz edukacji, kształcenia i przedsiębiorczości w naszym województwie.