RPO WO 2014-2020

II Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego II nabór wniosków o dofinansowanie projektów...

II Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania: 3.2.2 Efektywność...

II nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

FAQ - Pytania i odpowiedzi w zakresie konkursu 9.2.2 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020 INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 11 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Opolskiego...

II Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 11 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4778/2017, przyjął listę ocenionych projektów złożonych w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie projektów do poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, osi...

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

FAQ - Pytania i odpowiedzi w zakresie konkursu 9.1.4 (II nabór) Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU Komunikat dot. ogłoszonego w dniu...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej

ANULOWANIE KONKURSU Komunikat dotyczący anulowania konkursu w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W nawiązaniu do...

II nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 29 maja 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałami nr 3850/2017 oraz 3852/2017, zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych do dofinansowania w ramach II naboru do poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, dokonując...