Informacja dla Wnioskodawców

Informacja dla Wnioskodawców

Marszałka Województwa Opolskiego

Andrzeja Buła

 w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 dotycząca trwających i planowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020 w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, które mogą mieć wpływ na trwające i planowane konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje, co następuje.

Wszelkie sprawy związane z realizacją konkursu, przykładowo konieczność wydłużenia terminu naboru lub etapu oceny, będą rozpatrywane indywidualnie i na bieżąco przez IZ RPO WO 2014-2020. Uwzględniać będziemy potrzeby i wnioski zainteresowanych podmiotów. Prosimy śledzić stronę internetową IZ RPO WO 2014-2020 oraz ogłoszenia i regulaminy konkursów.

 

Niniejsza informacja obowiązuje do odwołania i może ulegać zmianom,
o czym IZ RPO WO 2014-2020 będzie informować poprzez stronę internetową rpo.opolskie.pl.