Wydarzenia

Nadchodzące lub trwające wydarzenia:

IX Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu

Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ujęciu projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – instrument ZIT

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pn. Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ujęciu projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – instrument ZIT, które odbędzie się 28 listopada br. w godz. 8:30-15:30 w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, przy ul. Horoszkiewicza 6 w Opolu.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: joanna.koszyk@ao.opole.pl 

Spotkanie konsultacyjno – eksperckie dla potencjalnych beneficjentów projektów w ramach poddziałania 3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje z ekspertami Panem Tomaszem Szelukowskim i Panem Danielem Chojnackim potencjalnych wnioskodawców projektów w ramach podziałania  3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.

 

Termin: 1 grudnia 2017 roku od godz. 9.00

 

Konsultacje organizowane są przed planowanym naborów wniosków w I kwartale 2018 r. i mają na celu przygotowanie prawidłowej dokumentacji aplikacyjnej do ww. konkursu.

 

Konsultacje obejmować będą:

2. Konsultacje indywidualne potencjalnych beneficjentów projektów w ramach poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

Serdecznie zapraszamy na drugą edycję indywidualnych konsultacji z ekspertem Panem Piotrem Olczakiem potencjalnych wnioskodawców projektów w ramach poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna  w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020