Dokumenty strategiczne AO

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami strategicznymi Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska:

Opinie dotyczące Strategii ZIT
Data publikacji Nazwa dokumentu
   
2016-12-27

Opinia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz mozliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych

2016-12-27

Opinia Instytucji Zarządzającej Reginalnym Programem Operacyjnym Wojwództwa Opolskiego na lata 2014-2020 w sprawie oceny zgodności Strategii ZIT z Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i możliwości finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z jego środków

Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej przyjęta Uchwalą nr W/10/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 18 listopada 2016r.  (wersja 3)

Data publikacji Nazwa dokumentu
   
2016-12-27

Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej (wersja 3)

2016-12-27

Załącznik nr 1 - syntetyczna diagnoza

2016-12-27

Załącznik nr 2 - matryca logiczna

2016-12-27

Załącznik nr 3 - raport z przygotowania

2016-12-27

Załącznik nr 4 - koncepcja rozwoju transportu

Opinie dotyczące Strategii ZIT
Data publikacji Nazwa dokumentu
   
2015-10-12

Opinia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz mozliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych

2015-10-12

Korekta do opinii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych

2015-10-12

Opinia Instytucji Zarządzającej Reginalnym Programem Operacyjnym Wojwództwa Opolskiego na lata 2014-2020 w sprawie oceny zgodności Strategii ZIT z Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i możliwości finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z jego środków

Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej przyjęta Uchwalą nr W/9/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 10 sierpnia 2015r. (wersja 2)

Data publikacji Nazwa dokumentu
   
2015-08-11

Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej (wersja 2)

2015-08-11

Załącznik nr 1 - syntetyczna diagnoza (wersja 2)

2015-08-11

Załącznik nr 2 - matryca logiczna (wersja 2)

2015-08-11

Załącznik nr 3 - raport z przygotowania (wersja 2)

2015-08-11

Załącznik nr 4 - koncepcja rozwoju transportu

   
   
Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej - przyjęta 18.06.2015 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

Data publikacji Nazwa dokumentu
   
2015-06-18

Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej

2015-06-18

Załącznik nr 1 - syntetyczna diagnoza

2015-06-18

Załącznik nr 2 - matryca logiczna

2015-06-18

Załącznik nr 3 - raport z przygotowania