Posiedzenie komitetu sterującego

Realizacja projektu E-COOL zbliża się do końca. Aktualnie jesteśmy w drugiej fazie realizacji zadania. Oznacza to, iż partnerzy projektu wdrażają działania zaplanowane w swoich Action Planach, które powstały jako efekt wymiany dobrych praktyk w pierwszej fazie projektu (tzw. learning phase). Po przerwie spowodowanej epidemią COVID-19, kiedy to spotkania w ramach projektu odbywały się on-line, zorganizowane zostało spotkanie w formie bezpośredniej. 15 listopada 2022r. partnerzy projektu spotkali się w Opolu, gdzie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego.

Przed rozpoczęciem obrad nasi goście wzięli udział w krótkiej wizycie studyjnej. Dzięki uprzejmości Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, odwiedziliśmy laboratorium branżowe funkcjonujące w placówce na ulicy Głogowskiej. Mieliśmy okazję przez chwilę uczestniczyć w zajęciach prowadzonych dla uczniów jednej z opolskich szkół ponadpodstawowych. O funkcjonowaniu laboratorium oraz jego zadaniach opowiadali przedstawiciele RZPWE. Podczas krótkiej prezentacji mieliśmy okazję zapoznać się z ofertą laboratorium, jego wyposażeniem na potrzeby kształcenia w branży informatycznej, spożywczej, gastronomicznej, mechanicznej, mechatronicznej, elektronicznej czy hotelowej. Mogliśmy również sprawdzić swoje umiejętności jazdy w trudnych warunkach na symulatorze jazdy. W trakcie wizyty w RZPWE partnerzy projektu E-COOL zostali również zapoznani z działalnością placówki oraz jej strukturą organizacyjną. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem liczby, wartości oraz różnorodności realizowanych w Centrum projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Następnie udaliśmy się do Centrum Nauki i Eksperymentu „Zaczarowany świat”. Jest to placówka Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, która w ramach licznych, tematycznych pracowni eksperymentalno – doświadczalnych oferuje zajęcia uzupełniające ofertę szkół publicznych. Tu również mieliśmy okazję obserwować prowadzone zajęcia oraz zapoznać się z bogatą ofertą placówki.

Wszyscy partnerzy projektu zgodnie podkreślali, iż różnorodność oraz innowacyjność oferty RZPWE jest na najwyższym poziomie. Byli również pod wrażeniem zaangażowania kadry placówki oraz doskonałej umiejętności wykorzystania środków UE na realizację prorozwojowych projektów w obszarze kształcenia i edukacji.

Po tej krótkiej wizycie studyjnej rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Sterującego. Partnerzy projektu omówili aktualny stan jego realizacji oraz wdrażania Action Planu przez poszczególne instytucje zaangażowane w realizację zadania. Był również czas na omówienie najbliższych wydarzeń. W drugiej części spotkania, w trakcie krótkich warsztatów, zastanawialiśmy się jak możemy współpracować w przyszłości, jakie są nasze pomysły na dalsze działania w obszarze edukacji z zakresu przedsiębiorczości, jakie są regionalne wyzwania z tym związane, jakie cele powinny nam przyświecać i jaki efekt chcielibyśmy osiągnąć. Wszyscy uczestnicy warsztatów dostrzegli ogromną rolę kształcenia tzw. kompetencji kluczowych oraz umiejętności miękkich jako istotnego elementu pobudzania postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży.     

Już w marcu wszyscy spotkamy się w Sewilli na wydarzeniu podsumowującym realizację projektu.