Solidarni w obliczu zagrożeń

posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację zapisów Programu i Porozumienia "Solidarni w obliczu zagrożeń" 3/2017

Dziś odbyło się kolejne - 3/2017 - posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację zapisów Programu i Porozumienia "Solidarni w obliczu zagrożeń". Podczas posiedzenia KM, miało miejsce: Ustalenie zmiany składu Komitetu Monitorującego oraz podjęcie uchwały ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącego...
_dsc5630

Ćwiczenia pod kryptonimem "BURZA"

Wczoraj zakończyły się ćwiczenia pod kryptonimem "BURZA" zorganizowane dla Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu krapkowickiego i opolskiego. Ćwiczenia odbywały się na poziomie taktycznym z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych realizowanych...

Ćwiczenia pk. "Burza"

W dniach 23-24 października 2017 r. odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem "BURZA" zorganizowane dla Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu krapkowickiego i opolskiego. Ćwiczenia odbywały się na poziomie taktycznym z zakresu działań ratowniczo-...

Ćwiczenia pk. "Fala"

W dniu dzisiejszym odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „FALA” – ćwiczenia o tematyce przeciwpowodziowej , przeprowadzone na terenie dzielnicy Czarnowąsy, organizowane przez Urząd Miasta Opola. W trakcie ćwiczeń sprawdzono gotowości poszczególnych gmin di realizacji zapisów porozumienia (...

Konferencja "Odrzańska Droga Wodna: zagrożenia, perspektywa i znaczenie dla gospodarki"

12-13 września 2017 r.— odbyła się konferencja pn. „Odrzańska Droga Wodna: zagrożenia, perspektywa i znaczenie dla gospodarki” zorganizowana przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną w Opolu, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolską Okręgową Izbą...

Wizyta studyjna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniu dzisiejszym odbyła się wizyta studyjna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Aglomeracji Opolskiej w celu rozpoczęcia prac nad pilotażowym programem „Solidarni w obliczu zagrożeń”. W wydarzeniu wzięli udział Przedstawiciele Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Z-ca Prezydenta...

Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Dziś odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację zapisów Programu i Porozumienia "Solidarni w obliczu zagrożeń". Podczas posiedzenia omówiono stan przygotowania do wdrożenia programu do zarządzania kryzysowego – „Kleopatra”, przeanalizowano sytuację powodziową z maja 2017r...

Spotkanie z Wojewodą Opolskim

Dziś odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Opola (jednocześnie Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska) Arkadiusza Wiśniewskiego, Dyrektora BSAO Piotra Dancewicza, Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP- St. bryg. Marka Kucharskiego - Komendanta Miejskiego PSP w Opolu- bryg...