Śniadanie z mediami kwiecień 2016r.

19 kwietnia 2016 roku w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Tym razem Zarząd pochylił się nad Programem  Rozwoju Gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 roku  i ustanowił go dokumentem pomocniczym w procesie rozwoju AO.

Po zakończonym posiedzeniu odbyło się „Śniadanie z mediami w Aglomeracji Opolskiej”, w ramach którego Zarząd oraz Dyrektor Dancewicz opowiedzieli o najciekawszych i bieżących pracach naszego Stowarzyszenia.