Ogłoszenia

2021-04-02 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/13/2021

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie, oznakowanie i dostawa materiałów edukacyjno – promocyjnych – koszulka promocyjna w nakładzie 500 sztuk na potrzeby projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne –...
2021-03-19 -

ZP/AO/12/2021

Zakup i dostawa drewnianych domków dla pożytecznych owadów i drewnianych budek lęgowych dla jerzyków na potrzeby akcji ekologicznych w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”...
2021-03-11 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/11/2021

Przedmiotem zamówienia jest Płatna promocja postów informujących o wydarzeniu realizowanym w ramach projektu Tropa Verde na portalu społecznościowym Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe. Termin...
2021-03-02 -

ZP/AO/9/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz wykonanie spotu promocyjnego w ramach projektu Tropa Verde w dwóch wersjach językowych (w języku angielskim oraz w języku polskim) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe
2021-02-17 -

ZP/AO/6/2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 1 sztuki komputera stacjonarnego wraz z: Systemem operacyjnym, Oprogramowaniem biurowym wraz z klientem poczty będącego rozwiązaniem jednego producenta i dającego zainstalować się na komputerze, Programu...
2021-01-14 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/2/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej na potrzeby projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno –...