Brak dostępu do systemów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dniach 27-29 września 2019 r.

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi infrastruktury serwerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego od piątku 27 września od godziny 15:30 do niedzieli 29 września do godzin wieczornych, niedostępnych będzie większość Systemów Informatycznych UMWO, w tym Panel Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020.