ZP/AO/II-1/2021

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn.: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia oraz scoping report.

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24 maja 2021 r. do godz. 11.00

 

UWAGA: zmianie uległ termin składania ofert. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 27 maja 2021r. do godz.11.00

 

 

Data dodania: 
13 Maj 2021
Data modyfikacji: 
13 Maj 2021