Zamówienia publiczne

2019-01-15 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/2/2019

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usługi na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w zakresie obsługi zamówienia publicznego, polegającej na doradztwie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu...