Zamówienia publiczne

2018-04-17 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/21/2018

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji redaktora głównego/ głównego koordynatora w ramach aktualizacji dokumentu "Program poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na lata 2015-2020" o dane ujęte w latach 2015-2017 wraz z jego...
2018-04-17 -

Zapytanie ofertowe ZP/AO/22/2018

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji asystenta redaktora / koordynatora w ramach aktualizacji dokumentu "Program poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na lata 2015-2020" o dane ujęte w latach 2015-2017 wraz z jego...
2018-04-11 -

Zapytanie ofertowe ZP/AO/20/2018/Bioróżnorodność

Produkcja filmu przyrodniczego w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „ Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r.
2018-04-10 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/16/2018/Bioróżnorodność (powtórzenie zapytania)

Przedmiotem zapytania jest wybór personelu projektu dla zadania nr 2 – konsultant ds. ichtiologii i akwakultury w oparciu o zasoby przyrodnicze i bioróżnorodność ramach zespołu ds. opracowania kompendium wiedzy (podręcznika) w zakresie zarządzania i promocji różnorodności biologicznej na obszarze...
2018-04-10 -

Informacja o unieważnieniu postępowania.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr ZP/AO/16/2018/Bioróżnorodność z dnia 29 marca 2018 r. dot. wybór personelu projektu dla zadania nr 2 – konsultant ds. ichtiologii i akwakultury w oparciu o zasoby przyrodnicze i bioróżnorodność ramach zespołu ds. opracowania kompendium wiedzy (...
2018-04-10 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/18/2018/Bioróżnorodność (powtórzenie zapytania)

Przedmiotem zapytania jest wybór personelu projektu dla zadania nr 2 –redaktor główny w ramach zespołu ds. opracowania kompendium wiedzy (podręcznika) w zakresie zarządzania i promocji różnorodności biologicznej na obszarze Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „ Ochrona...
2018-03-30 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/16/2018/Bioróżnorodność (powtórzenie zapytania).

Przedmiotem zapytania jest wybór personelu projektu dla zadania nr 2 – konsultant ds. ichtiologii i akwakultury w oparciu o zasoby przyrodnicze i bioróżnorodność ramach zespołu ds. opracowania kompendium wiedzy (podręcznika) w zakresie zarządzania i promocji różnorodności biologicznej na obszarze...