Zamówienia publiczne

2021-01-14 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/2/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej na potrzeby projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno –...