Zamówienia publiczne

2018-02-19 -

Zapytanie nr ZP/AO/5/2018

Dostawa materiałów czystościowych do siedziby zamawiającego.
2018-02-09 -

Zapytanie nr ZP/AO/2/2018

Usługa cateringowa w zakresie projektu RPOP.05.01.00-16-00003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”.
2018-02-09 -

Zapytanie nr ZP/AO/4/2018

Wybór personelu projektu dla zadania nr 1 - opieka merytoryczna – naukowa warsztatów umożliwiających określenie kierunku zintegrowanych działań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i lokalnych zasobów przyrodniczych 21 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
2018-02-09 -

Zapytanie nr ZP/AO/3/2018

Wybór personelu projektu dla zadania nr 1 - moderacja i przeprowadzenie merytoryczne czterech warsztatów tematycznych umożliwiających określenie kierunku zintegrowanych działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i lokalnyych zasobów przyrodniczych 21 gmin wchodzących w skład...
2018-02-09 -

Oszacowanie Zamówienia - tonery

Oszacowanie wartości zamówienia na dostarczenie do siedziby Zamawiającego tonerów, pojemnika na zużyty toner oraz ich wymiana.