ZP/AO/II-1/2022

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie przez Wykonawcę „Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku”, który stanowić będzie obligatoryjny element dokumentu o nazwie Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 r.

 

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 13.04.2022 r. do godz. 11.00.

Data dodania: 
4 Kwiecień 2022
Data modyfikacji: 
4 Kwiecień 2022