Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/44/2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dot. praktycznych aspektów organizacji publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Data dodania: 
5 Listopad 2019
Data modyfikacji: 
5 Listopad 2019