Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/26/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie 40 lekcji dla dzieci w szkołach podstawowych w ramach zadania nr 10 we wniosku o dofinansowanie o nazwie działania edukacyjne - lekcje różnorodności biologicznej w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II zgodnie z umową RPOP.05.01.00-16-0004/19 -00 z dnia 18.08.2020 r.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe.

 

Termin składania ofert upływa 2 listopada 2021r.

Data dodania: 
22 Październik 2021
Data modyfikacji: 
22 Październik 2021