Zamówienia publiczne w roku 2021

2021-10-22 -

UNIEWAŻNIONO - Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/24/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z tematu: Błękitno – zielona infrastruktura dla przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez...
2021-10-22 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/23/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z tematu: Ochrona drzew i krzewów w aspekcie najnowszych uwarunkowań prawnych i dobre praktyki w tym zakresie w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej...
2021-10-22 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/22/2021 - UNIEWAŻNIONO

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dotyczących wykorzystania lokalnego potencjału przyrodniczego do planowania projektów lokalnych w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez...
2021-10-04 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/21/2021

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska podczas warsztatów i spotkania świątecznego. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe Termin składania ofert upływa 11 października 2021r.
2021-07-08 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/18/2021

Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie, oznakowanie i dostawa materiałów edukacyjno – promocyjnych – maskotka edukacyjna 500 sztuk na potrzeby projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II,...
2021-06-18 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/17/2021

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi hotelarskiej wraz z pełnym wyżywieniem podczas warsztatów strategicznych Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w plikach pn. Zapytanie ofertowe. Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2021r.
2021-05-28 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/16/2021

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na obsłudze warsztatów strategicznych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w trakcie trwania umowy. Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w plikach pn. Zapytanie ofertowe oraz dodatkowe informacje do zapytania...
2021-05-14 -

ZP/AO/15/2021

Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie oraz wykonanie spotu promocyjnego w ramach projektu Powerty w dwóch wersjach językowych (w języku angielskim oraz w języku polskim). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe.