Zamówienia publiczne

2021-02-17 -

ZP/AO/6/2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 1 sztuki komputera stacjonarnego wraz z: Systemem operacyjnym, Oprogramowaniem biurowym wraz z klientem poczty będącego rozwiązaniem jednego producenta i dającego zainstalować się na komputerze, Programu...
2021-01-14 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/2/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej na potrzeby projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno –...