ZP/AO/14/2022

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę Prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu o nazwie Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 r. oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego

 

Termin składania ofert upływa 27 lipca 2022 r.

 

 

 

 

Data dodania: 
20 Lipiec 2022
Data modyfikacji: 
20 Lipiec 2022