Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/7/2022

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, oznakowanie i dostawa materiałów edukacyjno – promocyjnych – plecak materiałowy dla dzieci w ilości 500 sztuk na potrzeby projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II” zgodnie z umową RPOP.05.01.00-16-0004/19 -00 z dnia 18.08.2020 r.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe.

 

Termin składania ofert upływa 31 marca 2022 r.

 

Data dodania: 
24 Marzec 2022
Data modyfikacji: 
24 Marzec 2022