Warsztaty w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”

 

W związku z realizacją projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach strategicznych umożliwiających określenie kierunku zintegrowanych działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i lokalnych zasobów przyrodniczych 21 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska W trakcie warsztatów wypracowany zostanie tekst porozumienia zintegrowanych działań gmin w obszarze ochrony różnorodności biologicznej obszaru Aglomeracji Opolskiej.

Pierwszy z czterech warsztatów odbędzie się w dniu 9 kwietnia w godz. 9.30 – 14.30, w związku z tym bardzo proszę o oddelegowania pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za zadania związane z ochroną przyrody i bioróżnorodnością. 
W załączeniu przekazuję szczegółową agendę spotkania wraz z kartą zgłoszeniową.

 

 

Warsztaty w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”

9 Kwietnia 2018 r., 

Program warsztatów:

9.30 – 11.00 – Część pierwsza 
11.00 – 11.15 – Przerwa 
11.15 – 12.45 – Część druga 
12.45-13.00 – Przerwa
13.00-14.30 Część trzecia 

 

Tematyka: 

Co to jest bioróżnorodność? Podstawowe pojęcia prawne, zasady ochrony i kształtowania.
Znaczenie różnorodności biologicznej dla trwałości życia?
Zagrożenia dla bioróżnorodności na terenie Aglomeracji Opolskiej.
Usługi ekosystemów na terenie Aglomeracji Opolskiej.
Uwarunkowania prawne. Cele i priorytety działania.