Rzecznik Funduszy Europejskich powołany!

1 grudnia 2017 r. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Opolskiego powołała Rzecznika Funduszy Europejskich  – zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Dane kontaktowe:

Aleksandra Świerczyńska

ul. Barlickiego 17 pok. 5
45-083 Opole

tel. kom. +48 504 825 581
e-mail: rzecznikfunduszy@opolskie.pl