Aktualności Aglomeracji Opolskiej

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI OPOLSKIEJ DO 2030 ROKU

W oparciu o art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2022 poz. 1079) podmiot opracowujący projekt Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii wraz Prognozą...

KONKURS POD PATRONATEM WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI - PROJEKT WIELKANOCNEJ KARTKI ŚWIĄTECZNEJ

Do konkursu zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Tarnów Opolski . Jaką techniką powinny być wykonane kartki? Nie ograniczamy Waszej wyobraźni, dlatego technika wykonania prac jest dowolna. Na własnoręcznie przygotowane prace czekamy do dnia 10 marca 2023 roku....

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA PUBLICZNE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI OPOLSKIEJ DO 2030 ROKU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska art. 6 ust. 3 do 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2022 poz. 1846) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku wraz z Prognozą...

OGŁOSZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA OPOLSKA Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI OPOLSKIEJ DO 2030 ROKU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska art. 6 ust. 3 do 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2022 poz. 1846) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku wraz z Prognozą...

Skrócone godziny otwarcia Biura SAO

W dniu 23 grudnia br. Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska będzie czynne do godz. 13:00.

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY DORADCZEJ DO SPRAW STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 2021+

Mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: Strategia ZIT) Aglomeracji Opolskiej 2021+ , wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa...

Zakończyliśmy rzeczową realizację zadania Mamy rady na odpady w Aglomeracji Opolskiej.

We wrześniu i październiku odwiedziliśmy 20 gmin województwa opolskiego. Do każdej z nich zawitaliśmy dwa razy. Pierwszy – z plenerowymi warsztatami edukacyjnymi, drugi – w ramach akcji sprzątania Aglomeracji Opolskiej. Przejechaliśmy setki kilometrów, by dotrzeć do jak największej liczby...

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska rozpoczyna prace nad Strategią ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+

W dniu 21 października 2022 r. członkowie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+. Praca nad dokumentem prowadzona będzie w modelu partycypacyjnym, co oznacza zaangażowanie jak najszerszej grupy...