Aktualności Aglomeracji Opolskiej

III posiedzenie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+

W dniu 27 listopada 2023 roku w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska odbyło się posiedzenie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ (zwanej Strategią ZIT AO). Rada jest organem doradczym działającym przy...

Pozytywna ocena Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej uzyskał pozytywną Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, co umożliwia samorządom tworzącym Aglomerację Opolską ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej na projekty rozwojowe w obszarze...

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 2021+ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

TWOJA OPINIA SIĘ LICZY! OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 2021+ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Termin konsultacji: 15 listopada do 8 grudnia 2023 r....

10 listopada Biuro SAO będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2023 r. Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska będzie nieczynne w związku z ustaleniem dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada (art. 130 § 2 Kodeksu Pracy) Za ewentualne utrudnienia przepraszamy!

II posiedzenie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+

W dniu 17 października 2023 roku w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska odbyło się posiedzenie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ (zwanej Strategią ZIT). Rada jest organem doradczym działającym przy...

Podpisaliśmy umowę na realizację zadania publicznego pn. Finalizacja prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

W dniu 22 września 2023 r. członkowie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska: Pan Andrzej Kasiura i Pani Małgorzata Stelnicka oraz Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Pan Adam Kępkowski podpisali w imieniu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska umowę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego...

Przyjęcie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ AGLOMERACJI OPOLSKIEJ W dniu 28 sierpnia 2023 roku uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska przyjęty został Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej, zwany również SUMPEM dla Aglomeracji Opolskiej To kluczowy...

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze pt. „Finansowe wsparcie na OZE w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki”

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców działających na obszarze Aglomeracji Opolskiej na bezpłatny webinar: pt. „Finansowe wsparcie na OZE w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki”, który odbędzie się 28 czerwca 2023 roku o godzinie 14.00. Aby wziąć udział w wydarzeniu...