Zapraszamy na Konferencję z bioróżnorodności 20 października 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”.

Konferencja odbędzie się 20 października 2022 r. o godz. 12.00 w Hotelu Szara Willa w Opolu (sala turkusowa).

Konferencja to kolejna okazja promocji różnorodności biologicznej naszego regionu, wprowadzenia prostych i ekologicznych rozwiązań do życia codziennego, a także możliwość wymiany poglądów dotyczących zrównoważonego życia w zgodzie z naturą  i podzielenia się doświadczeniami w zakresie promocji i edukacji różnorodności biologicznej. To także możliwość złożenia podziękowań dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Zgłoszenia udziału w konferencji można wysyłać do dnia 18 października 2022 r. na adres e-mail: agnieszka.rozmus@ao.opole.pl.