Wyniki konkursu plastycznego

 

KOMUNIKAT – WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

 1. W dniu 9 marca 2020 r. komisja konkursowa/jury konkursu w składzie: 
  Bernadeta Lisson – Pastwa – przewodnicząca komisji, 
  Małgorzata Bień – członek komisji,
  Paulina Budziak – członek komisji.
   
 2. W ramach konkursu we wskazanym w regulaminie konkursu terminie wpłynęło 530 prac uczestników, zgodnie z załącznikiem do protokołu, 9 zgłoszeń wpłynęło po terminie. W sumie w konkursie udział wzięło 549 uczniów z 91 placówek z terenu Aglomeracji Opolskiej.
   
 3. Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu:

I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Opolu
(przyznano nagrodę rzeczową o wartości 1000 zł)
II miejsce - Zespół Szkół Gminy Izbicko, Publiczne Przedszkole w Izbicku 
(przyznano nagrodę rzeczową o wartości 500 zł)
III miejsce - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kórnicy, gmina Krapkowice
(przyznano nagrodę rzeczową o wartości 300 zł)

Komisja przyznała również indywidualne wyróżnienia:

 1. Amelia Wróbel, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ozimku;
 2. Hanna Rusnak, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie;
 3. Sabina Przybysz , Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Opolu;
 4. Anita Głowacz, Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie;
 5. Alan Żerek, Przedszkole Publiczne nr 16 w Opolu;
 6. Maja Kulczycka, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie;
 7. Lena Dworczak, Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy;
 8. Lena Urbaniak, Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy;
 9. Anna Nowak, Zdzieszowice;
 10. Kacper Pniewski, grupa „Biedronki”.

 

Odbiór nagród

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju oarz  przerwanie zajęć w przedszkolach i szkołach wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym terminie – placówki, które zostały nagrodzone oraz wyróżnione zostaną poinformowane bezpośrednio poprzez wiadomość mailową o możliwości oraz sposobie odbioru nagród, kiedy tylko to będzie możliwe.