RĘKAWICZKI I MASECZKI – ODPAD MEDYCZNY?

 

Nie wiesz co zrobić ze zużytymi rękawiczkami jednorazowymi
oraz maseczkami ochronnymi?

Odpadeusz podpowiada… 

 

Tylko w placówkach medycznych maseczki i rękawiczki jednorazowe traktowane są jako odpady medyczne - natomiast poza nimi, stosowane przez osoby zdrowe traktowane są jako odpady komunalne.

Według zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego zużyte jednorazowe maseczki i rękawiczki wyrzucamy do odpadów ZMIESZANYCH (czarny pojemnik). Nawet te wytworzone w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną nadal należy traktować jako odpady komunalne.

Pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, kierowcy dostarczający żywność są bohaterami - walczą o nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo - bohaterami są również pracownicy odbierający od nas odpady – doceńmy ich starania i pracę, którą wykonują w tak trudnym dla nas wszystkich czasie. Jeżeli oni nie będą mogli odebrać naszych odpadów, przepełnione śmietniki będą stanowiły dla każdego z nas olbrzymi problem sanitarny. Nie utrudniajmy im pracy - pamiętajmy, że to w naszym wspólnym interesie jest ułatwianie firmom komunalnym bezproblemowego odbioru naszych odpadów.

Również dlatego bardzo ważne jest aby odpady trafiały do odpowiedniego pojemnika, a worki z tymi odpadami były dobrze związane. Zaleca się przed wyrzuceniem zużytych środków ochrony osobistej do wspólnego śmietnika aby podda je co najmniej trzydniowej kwarantannie w oddzielnym worku foliowym - zadbajmy o bezpieczeństwo nasze oraz naszych najbliższych.

Zostaliśmy w domach przez co wytwarzamy odpady w jeszcze większej ilości niż dotychczas. Sytuacja dla nikogo nie jest łatwa ale nie zapominajmy o segregacji oraz dbajmy o nasze wspólne dobro. Wykorzystajmy czas, który został nam dany na zwolnienie tempa, refleksję oraz zadbanie o środowisko wokół nas.

Z pomocą przychodzi również specjalny poradnik instruujący jak segregować śmieci w czasie obecnej epidemii wydany przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"

Znajdziecie w nim jeszcze więcej ciekawych informacji .