Podziękowanie - Festiwal Recyklingu

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska i Dyrektora Biura Pana Piotra Dancewicza pragnę podziękować za organizację i udział w Festiwalu Recyklingu, który odbył się w dniu 13 listopada. Te trudne czasy, spowodowane sytuacją epidemiczną spowodowały, że zmuszeni byliśmy do organizacji tego wydarzenia w przestrzeni wirtualnej. było to prawdziwe wyzwanie dla nas, stawialiśmy sobie liczne pytania, jak zaplanować wydarzenie, które pierwotnie planowane było na 2 000 uczestników w dużej hali targowej. Okazuje się, że kiedy są pomysły i odpowiedni ludzie, żeby je wdrożyć można śmiało pokonywać przeszkody. Dziękuję Firmie Abrys za merytoryczne wsparcie Festiwalu, głównym koordynatorkom z ramienia Biura Pani Paulinie Budziak i Małgorzacie Bień, w Wam Drodzy Uczestnicy za to, że przyjęliście nasze zaproszenie do tego wydarzenia, i mam nadzieję, że nadal będziecie z nami przy kolejnych.