OGŁASZAMY KONKURS pn. MAŁY OGRÓD – WIELKA SPRAWA!

Gorąco zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w Konkursie pn. MAŁY OGRÓD – WIELKA SPRAWA w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem konkursu jest promocja różnorodności biologicznej i zwrócenie uwagi na lokalne walory przyrodnicze, a w szczególności gatunki występujące lokalnie lub uprawiane tradycyjnie, a także działania pedagogiczne ukierunkowane na poszanowanie przyrody zieleni w środowisku lokalnym. Konkurs ma promować estetykę w otaczającej przestrzeni publicznej od najmłodszych lat, odpowiedzialność za naturę, bioróżnorodność i przyrodę oraz przybliżyć dzieciom i młodzieży znaczenia ogrodu i sadu dla różnorodności biologicznej.

Termin nadsyłania prac konkursowych do 20 października 2021 roku.

Poniżej dołączamy Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową.