NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nasza aplikacja edukacyjna pn. "Naturalnie Różnorodna Aglomeracja Opolska", która zrealizowana została w ramach projektu: RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy do nauki i zabawy! 

 

Aplikacja dla systemu ANDROID dostępna jest TUTAJ.

Dla telefonów pracujących na systemie iOS aplikację można pobrać TUTAJ.