Konkurs fotograficzny „Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie fotograficznym „Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska”, który realizowany jest w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II, umowa nr RPOP.05.01.00-16-0004/19-00  z dnia 18.08.2020 r.

Do 15 września 2021 roku czekamy na zgłoszenia fotografii przedstawiających lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną obszaru Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane
z ochroną przyrody.

Kartę zgłoszeniową wraz z regulaminem konkursu można znaleźć poniżej.