Konkurs fotograficzny - Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska

Z przyjemnośćią informujemy, że w związku z prośbami i dużym zaineteresowaniem konkursem wydłużamy termin składania prac o miesiąc !!!

Czekamy na Wasze zdjęcia do 15 listopada br.


 

Ogłaszamy konkurs fotograficzny NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA na wykonanie zdjęć przedstawiających lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną obszaru Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody. 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest poniżej, serdecznie zapraszamy do udziału!

Prace można zgłaszać do 15 października.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs organizowany w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”