Konkurs "Drugie życie odpadów" - zmiana Regulaminu

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju od dnia 12.03.2020 r. zmianie ulega Regulamin konkursu:

Konkurs na budowę obiektu z wykorzystaniem surowców wtórnych lub materiałów z recyklingu pt.: „Drugie życie odpadów”

  1. Ustęp IV. Warunki udziału w konkursie, punkt 8 otrzymuje brzmienie:

 

„Termin składania prac konkursowych upływa z dniem: 30.04.2020 r.  (o zachowaniu terminu decyduje data wysłania wiadomości mailowej)”.

 

  1. Zmianie ulega wzór karty zgłoszeniowej (w związku z przerywaniem nauki w szkołach, organizator dopuścił możliwość zgłaszania prac przez rodziców/opiekunów prawnych).
  2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

Jednocześnie przypominam, skan pracy wraz skanem karty zgłoszeniowej  należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na zasadach opisanych  w regulaminie promocja@ao.opole.pl.

 

Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie w czasie wolnym od zajęć.