Kim są ludzie ubodzy energetycznie ? Dlaczego tak trudno ich zidentyfikować w województwie opolskim?

 Na  temat ubóstwa energetycznego oraz ludzi ich dotkniętym wciąż mówi się niewiele. Według Instytutu Badań Strukturalnych w całej Polsce grupa ta stanowi 4,6 mln ludzi więc około 12  % społeczeństwa. Jak sytuacja wygląda w naszym regionie?

Może zacznijmy od tego, że  ludzie ubodzy energetycznie to ci, którzy mają trudności w zaspokojeniu swoich potrzeb energetycznych (ogrzewania, ciepłej wody, elektryczności) z powodu niskiego dochodu lub charakterystyk mieszkania[1].Kogo
w szczególności dotyka? Z danych ogólnopolskich wynika , że są to[2] :

1) rodziny z obszarów wiejskich,

2) mieszkańcy domów jednorodzinnych,

3) mieszkańcy miejskich enklaw biedy,

4) osoby starsze i samotne.

Dlaczego sytuację na Opolszczyźnie należy rozpatrywać również pod innymi względami? Na ten temat 3 czerwca w biurze Aglomeracji Opolskiej rozmawiali: Henryk Stanula -  Dyrektor ds. Majątku Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Opolu, Tomasz Topola- Pełnomocnik ds. Kontaktów z Samorządami
Piotr Dancewicz– Dyrektor Biura Aglomeracja Opolska oraz
Anna Grodzińska- Koordynator  projektu POWERTY.

Jednym z celów projektu POWERTY najogólniej mówiąc jest walka z ubóstwem energetycznym. Aby wiedzieć jak rozwiązać problem należy zacząć m.in. od ustalenia grupy osób w naszym regionie, których ten problem dotyczy.

Wyszliśmy z założenia, że posiadając wiedzę o ilości osób korzystających z pomocy społecznej ( w tym z dodatku mieszkaniowego i energetycznego)  oraz osób mających problem z płaceniem rachunków będziemy w stanie oszacować ilość osób dotkniętych ubóstwem energetycznym w naszym regionie. „Opolszczyzna jest specyficznym obszarem. Tutaj duża część naszych dłużników wyjeżdża za granice do pracy
i miesiącami nie płaci rachunków. Po powrocie do kraju regulują wszystkie płatności
i cykl zaczyna się od początku” – mówi Dyrektor Henryk Stanula.

Te i wiele innych czynników sprawiły, że będzie to duże wyzwanie dla drużyny projektu POWERTY. Co uda nam się ustalić? Czas pokaże.   Tym czasem zapraszamy do śledzenia naszej strony https://www.aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/powerty oraz międzynarodowej  strony projektu  https://www.interregeurope.eu/powerty/

 

 

 

[1] Ubóstwo energetyczne w Polsce 2012-2016 Piotr Lewandowski, Katarzyna Sałach rok wyd.2018, Instytut Badań Strukturalnych