Kick – Off Meeting - Spotkanie inaugurujące projekt POWERTY

Kick – Off Meeting - Spotkanie inaugurujące projekt POWERTY

z programu INTERREG EUROPE

Sewilla – 12.09. – 13.09.2019

 

Partnerem Wiodącym projektu jest Andaluzyjska Agencja Energetyczna, która wraz z partnerami z Polski, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Litwy i Francji rozpoczęła prace nad wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań z obszaru źródeł energii odnawialnej w celu ograniczenia ubóstwa energetycznego.

Andaluzyjska Agencja Energetyczna będąca jednostką podległą Ministerstwu Finansów, Przemysłu i Energii Andaluzyjskiego Rządu Regionalnego zorganizowała w dniach 12 – 13 września 2019 roku w Sewilli spotkanie inauguracyjne projektu POWERTY (energia odnawialna dla grup szczególnie narażonych na ubóstwo energetyczne poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań) współfinansowanego z programu INTERREG EUROPE.

Podczas tego wydarzenia wszyscy partnerzy pracowali nad określeniem osi tematycznych, które będą przedmiotem pracy w trakcie realizacji projektu. Zaliczyć można do nich:

-innowacyjne technologie energii odnawialnej skierowane do grupy szczególnie narażonej na ubóstwo energetyczne;

- nowe formuły finansowania energii odnawialnej odpowiednio dostosowane do grup szczególnie narażonych;

- ulepszenie ram prawnych i wzmocnienie grup szczególnie narażonych;

- wprowadzenie innowacji społecznych, które będą stymulować zaangażowanie i udział w tych grupach.

                Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie przedstawicieli Uniwersytetu
w Manchesterze, którzy zaprezentowali system działania Europejskiego Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego – inicjatywy promowanej przez Unię Europejską i odpowiedzialnej za analizę wszystkich działań europejskich w dziedzinie ubóstwa energetycznego. Następnie przedstawiono metodologię charakteryzującą ubóstwo energetyczne oraz zaprezentowano przykłady dobrych praktyk związanych z odnawialnymi źródłami energii i ubóstwem energetycznym, które opracowano na terenie Unii Europejskiej.

                Zgodnie z zaleceniami programu INTERREG EUROPE, Partner Wiodący wyszczególnił aspekty organizacyjne, w tym zarządzanie projektem z naciskiem na prawidłowe finansowanie i komunikację w projekcie.

                Następnie partnerzy projektu mieli okazję zapoznać się z inicjatywą firmy non-profit ECOOO, która wchodzi w skład grupy Partnerów Regionalnych projektu POWERTY. Od strony praktycznej przedsięwzięcia pn. „Ola Solar de Lebrija” można było się zapoznać podczas wizyty studyjnej
w mieście Lebrija, gdzie dachy 11 budynków miejskich przerobiono w taki sposób, iż powstała instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy ponad 200 kW. Kluczem do sukcesu tej inicjatywy jest instalacja fotowoltaiczna, która wytwarza czystą energię dla wspólnoty, ale także angażuje obywateli i wspiera gospodarkę przyjazną środowisku i ludziom. Na koniec spotkania partnerzy mogli zapoznać się z innymi działaniami firmy ECOOO z obszaru źródeł odnawialnych.