IV Spotkanie Partnerów Regionalnych projektu POWERTY 23.07.2021

Jakie dobre praktyki przedstawiano na ostatnich dwóch Międzynarodowych Seminariach Projektu POWERTY (głównymi organizatorami byli partnerzy z  Francji  i Polski) ? O tym przypominała Anna Grodzińska – koordynator projektu Powerty  podczas spotkania partnerów regionalnych na platformie ZOOM, 23 lipca 2021 roku.  Na spotkaniu prezentowano również wizytę studyjna po najciekawszych inwestycjach z branży OZE w województwie opolskim oraz  wywiad z Panem Dariuszem Grabowieckim, kierownikiem Zespołu doradców Energetycznych  WFOŚiGW w Opolu– który prezentował  zmiany w programie „Czyste Powietrze” oraz informacje o projekcie „Mój Prąd”.

Na spotkaniu omawiano dobre praktyki, które dotyczą zmian przepisów prawnych, które mają wpływ na ubóstwo energetyczne i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w grupach wrażliwych.tj :  
1)    Program ekopożyczek o zerowej stawce, promujący energię odnawialną (ECO-PTZ) (AURA-EE) Francja,
2)    Bon energetyczny  (francuskie Ministerstwo Przemian Ekologicznych).,
3)    Zmiany w polityce mające na celu ułatwienie użytkowania i instalacji energii odnawialnej (VIPA) Litwa.
4)    I Andaluzyjski Plan dla Osób Starszych Dyrektora Generalnego ds. Seniorów i Emerytur Nieskładkowych Regionalnego Ministerstwa ds. Równości, Polityki Społecznej i Pojednania -Hiszpania.
5)    Projekt LIFE  - Polska .

Nie zabrakło również przedstawienia praktyk związanych ze wzmocnieniem pozycji mieszkańców
i władz lokalnych w kontekście odnawialnych źródeł energii i ubóstwa energetycznego tj. :
1)    Redukcja zużycia energii w gospodarstwach domowych o niskich dochodach dzięki poradom energetycznym Schneider Electric Bulgaria (EAP).
2)    Jak stworzyć vlog lub przeprowadzić wywiad?-  Polska.
3)    Zmiana przepisów wspierająca program renowacji budynków obejmujący grupy wrażliwe- Litwa .
4)    Program ABC - "Autonomous Building for Citizens" - budynek pokazowy zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego, zbudowany przez Linkcity i Bouygues Construction- Francja.
5)    Przedstawienie firmy instalującej panele słoneczne, której pracownikami są osoby zagrożone wykluczeniem – Hiszpania.
6)    Społeczność Alumbra Energy i jej projekt „Energia w szkole” nagrodzony przez Greenpeace Hackathon- Hiszpania.

Wszystkim osobom,  które się zarejestrowały i wzięły udział w spotkaniu serdecznie dziękujemy .