III Warsztaty dla włodarzy - Organizacja gospodarki odpadami w gminie

ZAPRASZAMY NA

III Warsztaty dla włodarzy (wójtów/burmistrzów) z terenu Aglomeracji Opolskiej

Pt. Organizacja gospodarki odpadami w gminie

 

TERMIN:

 

28 sierpnia 2019 r. – środa.

 

GODZINA: 10:00-14:00

 

MIEJSCE: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole, I piętro

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: w terminie do 28 sierpnia 2019 r.

 

Kolejne spotkania pozwolą na zidentyfikowanie przyczyn problemów występujących w systemie gospodarki odpadami, aby następnie wypracować optymalne rozwiązanie poprawy tego stanu. Bez zaangażowania mieszkańców system gospodarki odpadami komunalnymi jest niekompletny. Z tego też powodu koniecznie pozostań do końca cyklu warsztatów, aby poznać argumenty i metody przekonujące społeczność lokalną do świadomego uczestnictwa we wspólnym dbaniu o budżet i środowisko.

 

Przychodząc na wydarzenie:

      

  • uzyskasz praktyczne porady dot. narzędzi wspierających zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi,
  • poznasz metody rozwoju potencjału gminy poprzez poprawę jakości gospodarki odpadami komunalnymi,
  • otrzymasz wysokiej jakości materiały szkoleniowe,
  • poznasz warianty interpretacji zapisów prawnych, które pozwolą na elastyczne planowanie gospodarki odpadami w gminie.