III MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM PROJEKTU POWERTY Online – 17 i 18 czerwca 2021- sprawozdanie

Za nami III Seminarium projektu POWERTY. Skupiliśmy się tym razem na poznaniu sposobów  w jaki zaangażować władze lokalne i obywateli w podnoszeniu świadomości problemu ubóstwa energetycznego. Ponadto poznaliśmy przykłady na to jak bliska Współpraca samorządów lokalnych oraz obywateli wpływa na korzyść wszystkich  mieszkańców. Podczas wykładów zorganizowanych na platformie zoom w dniach 17-18 czerwca 2021 mogliśmy się dowiedzieć jak radzą sobie z ww.  nasi partnerzy projektu oraz ich  eksperci regionalni

17 czerwca 2021

Pierwszy dzień poświęcony był innowacjom społecznym na rzecz transformacji energetycznej w celu zwalczania ubóstwa energetycznego. W wydarzeniu zarejestrowało się 128 uczestników z czego wzięło udział ok 70 osób.

Po zapoznaniu uczestników z zasadami obowiązującymi podczas spotkania, głos został oddany Dyrektorowi Biura Aglomeracja Opolska Panu Piotrowi Dacewiczowi , który opowiedział o naszym stowarzyszeniu oraz dlaczego Projekt POWERTY jest dla nas ważny. Następnie Joaquin Vilar Rodrigez
z Andaluzyjskiej Agencji Energetycznej opowiedział o projekcie POWERTY oraz o wyzwaniach przed jakimi stoi Europa wypełniając europejskie cele w zakresie dekarbonizacji.

Po uroczystym powitaniu rozpoczęła się I sesja poświęcona innowacjom społecznym na rzecz transformacji energetycznej.  Pan Piotr Nowakowski z Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE). W kolejnym wykładzie  prezentującym Europejski przegląd społeczności energetycznych zaprezentowała się Pani Aura Caramizaru z  Komisji Europejskiej .

Przegląd raportu energetycznego i innowacji społecznych:

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119433/energy_communities_report_final.pdf

Druga sesja poświęcona zaangażowaniu władz lokalnych rozpoczęła się przedstawieniem Master Planu dla Innowacji społecznych Rady Miasta Sewilli autorstwa Davida Pino . link do video z wystąpieniem https://youtu.be/ITw3tvLSnUc. W Kolejnym wykładzie mogliśmy posłuchać o przykładach wykorzystania nowych mechanizmów wsparcia polityki mieszkaniowej i termomodernizacji w polityce samorządowej autorstwa Pana Mgr . Arch. Cezarego Czemplika z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego.

Ostatnia sesja skupiona była na pokazaniu zaangażowania obywateli w działania na rzecz transformacji energetycznej.

Pierwszy wykład został przedstawiony przez Pana Dariusza Grabowieckiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Przedstawił on temat “ Ogólnopolski System wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej i OZE. Film emitowany podczas seminarium można obejrzeć  klikając w link: https://www.youtube.com/watch?v=rw5e3ZoV1XE. Więcej w temacie można się dowiedzieć oglądając  5 minutowy film  https://www.youtube.com/watch?v=5_8m1wKKdS4 .

Kolejna prezentacja poświęcona  Bioenergii społeczności oraz wspieranie nowych powiązań
i partnerstw została zaprezentowana przez Panią Magdalenę Zatońską. Link do projektu BECOOP
w języku angielskim: https://www.becoop-project.eu/

Następnie o energii będącej własnością wspólnoty i kierowania przez nią na rzecz bezpieczeństwa, zmiany klimatu oraz zatrudnienia mówił Andrew Hunt- partner projektu COALESCCE (Interreg Europe).

W programie pojawili się również Marine Cornelies z Next Energy Consumer przedstawiająca ideę bycia Ambasadorem Europejskiego Paktu Klimatycznego oraz Jose Miguel  Granados z COOPERASE.
Na koniec pierwszego dnia seminarium koordynator projektu POWERTY z Polski – Anna Grodzińska (AOT) przeprowadziła ankiety mające na celu sprawdzenie stopnia zadowolenia uczestników ze szkolenia oraz lepszego poznania się.

18 czerwca 2021
Dzień drugi poświęcony był dobrym praktykom u partnerów projektu POWERTY. Przedstawiono min .

 

Lp.

Dobre praktyki

Prelegent

1

Redukcja zużycia energii w gospodarstwach domowych o niskich dochodach dzięki poradom energetycznym

Elena Vatrachka, Schneider Electric Bulgaria (EAP)

 

2

Jak stworzyć vlog lub przeprowadzić wywiad? 

Jakub Mickiewicz,  Lokalna TV, and Anna Grodzińska (AOT)

 

3

Zmiana przepisów wspierająca program renowacji budynków obejmujący grupy wrażliwe

Gintarė Ermanaitė-Žalė (VIPA)

4

ABC program

Grenoble Habitat  I Noémie Zambeaux (AURA-EE)

5

Przedstawienie firmy instalującej panele słoneczne, której pracownikami są osoby zagrożone wykluczeniem

Ruth Borrego Andrade (AEA)

6

Społeczność Alumbra Energy i jej projekt „Energia w szkole”

Bosco Valero, MUTI Association.

Następnie o angażowaniu ludzi ubogich energetycznie poprzez Wspólne Inicjatywy Energetyczne mówiła Eleni Kanellou-koordynator projektu POWERPOOR (Horizon 2020).

Ostatnim punktem programu była wizyta studyjna po województwie opolskim w tym prezentacja idei powstania oraz projektu domu modułowego  oraz najnowocześniejszego obiektu wykorzystującego odnawialne Źródła Energii  czy Scientific and Research Institute - Father Sebastian Kneipp The Rehabilitation and Leisure Complex - Sebastianeum Silesiacum in Kamień Śląski. Zaprezentowano również panel wiatrowy laureata konkursu Warm up your business. Below more information about this competition.

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4959/warm-up-your-business-as-an-opportunity-to-find-the-res-technologies-for-vulnerable-groups/

Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie UBÓSTWO w zakładce LIBRARY .

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/#folder=2986

 

 

Notatka prasowa ( press release)

 

Za nami III Seminarium projektu POWERTY. Skupiliśmy się tym razem na poznaniu sposobów  w jaki zaangażować władze lokalne i obywateli w podnoszeniu świadomości problemu ubóstwa energetycznego. Ponadto poznaliśmy przykłady na to jak bliska Współpraca samorządów lokalnych oraz obywateli wpływa na korzyść wszystkich  mieszkańców. Podczas wykładów zorganizowanych na platformie zoom w dniach 17-18 czerwca 2021 mogliśmy się dowiedzieć jak radzą sobie z ww.  nasi partnerzy projektu oraz ich  eksperci regionalni.

17 czerwca 2021

Pierwszy dzień poświęcony był innowacjom społecznym na rzecz transformacji energetycznej w celu zwalczania ubóstwa energetycznego. W wydarzeniu zarejestrowało się 128 uczestników z czego wzięło udział ok 70 osób.

Po zapoznaniu uczestników z zasadami obowiązującymi podczas spotkania, głos został oddany Dyrektorowi Biura Aglomeracja Opolska Panu Piotrowi Dacewiczowi , który opowiedział o naszym stowarzyszeniu oraz dlaczego Projekt POWERTY jest dla nas ważny. Następnie Joaquin Vilar Rodrigez z Andaluzyjskiej Agencji Energetycznej opowiedział
o projekcie POWERTY oraz o wyzwaniach przed jakimi stoi Europa wypełniając europejskie cele w zakresie dekarbonizacji.

Po uroczystym powitaniu rozpoczęła się I sesja poświęcona innowacjom społecznym na rzecz transformacji energetycznej.  Pan Piotr Nowakowski z Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE). W kolejnym wykładzie  prezentującym Europejski przegląd społeczności energetycznych zaprezentowała się Pani Aura Caramizaru z  Komisji Europejskiej .

Przegląd raportu energetycznego i innowacji społecznych:

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119433/energy_communities_report_final.pdf

 

Druga sesja poświęcona zaangażowaniu władz lokalnych rozpoczęła się przedstawieniem Master Planu dla Innowacji społecznych Rady Miasta Sewilli autorstwa Davida Pino . link do video z wystąpieniem https://youtu.be/ITw3tvLSnUc. W Kolejnym wykładzie mogliśmy posłuchać o przykładach wykorzystania nowych mechanizmów wsparcia polityki mieszkaniowej i termomodernizacji w polityce samorządowej autorstwa Pana Mgr. Arch. Cezarego Czemplika z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego.

Ostatnia sesja skupiona była na pokazaniu zaangażowania obywateli w działania na rzecz transformacji energetycznej.

Pierwszy wykład został przedstawiony przez Pana Dariusza Grabowieckiego
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Przedstawił on temat “ Ogólnopolski System wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE. Film emitowany podczas seminarium można obejrzeć  klikając w link: https://www.youtube.com/watch?v=rw5e3ZoV1XE. Więcej w temacie można się dowiedzieć oglądając  5 minutowy film  https://www.youtube.com/watch?v=5_8m1wKKdS4 .

Kolejna prezentacja poświęcona  Bioenergii społeczności oraz wspieranie nowych powiązań
i partnerstw została zaprezentowana przez Panią Magdalenę Zatońską. Link do projektu BECOOP w języku angielskim: https://www.becoop-project.eu/

Następnie o energii będącej własnością wspólnoty i kierowania przez nią na rzecz bezpieczeństwa, zmiany klimatu oraz zatrudnienia mówił Andrew Hunt- partner projektu COALESCCE (Interreg Europe).

W programie pojawili się również Marine Cornelies z Next Energy Consumer przedstawiająca ideę bycia Ambasadorem Europejskiego Paktu Klimatycznego oraz Jose Miguel  Granados z COOPERASE.

Na koniec pierwszego dnia seminarium koordynator projektu POWERTY z Polski – Anna Grodzińska (AOT) przeprowadziła ankiety mające na celu sprawdzenie stopnia zadowolenia uczestników ze szkolenia oraz lepszego poznania się.

18 czerwca 2021

Dzień drugi poświęcony był dobrym praktykom u partnerów projektu POWERTY. Przedstawiono min .

 

Lp.

Dobre praktyki

Prelegent

1

Redukcja zużycia energii w gospodarstwach domowych o niskich dochodach dzięki poradom energetycznym

Elena Vatrachka, Schneider Electric Bulgaria (EAP)

 

2

Jak stworzyć vlog lub przeprowadzić wywiad? 

Jakub Mickiewicz,  Lokalna TV, and Anna Grodzińska (AOT)

 

3

Zmiana przepisów wspierająca program renowacji budynków obejmujący grupy wrażliwe

Gintarė Ermanaitė-Žalė (VIPA)

4

ABC program

Grenoble Habitat  I Noémie Zambeaux (AURA-EE)

5

Przedstawienie firmy instalującej panele słoneczne, której pracownikami są osoby zagrożone wykluczeniem

Ruth Borrego Andrade (AEA)

6

Społeczność Alumbra Energy i jej projekt „Energia w szkole”

Bosco Valero, MUTI Association.

 

 

Następnie o angażowaniu ludzi ubogich energetycznie poprzez Wspólne Inicjatywy Energetyczne mówiła Eleni Kanellou-koordynator projektu POWERPOOR (Horizon 2020).

 

 

Ostatnim punktem programu była wizyta studyjna po województwie opolskim w tym prezentacja idei powstania oraz projektu domu modułowego  oraz najnowocześniejszego obiektu wykorzystującego odnawialne Źródła Energii  czy Scientific and Research Institute - Father Sebastian Kneipp The Rehabilitation and Leisure Complex - Sebastianeum Silesiacum in Kamień Śląski. Zaprezentowano również panel wiatrowy laureata konkursu Warm up your business. Below more information about this competition.

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4959/warm-up-your-business-as-an-opportunity-to-find-the-res-technologies-for-vulnerable-groups/

 

 

 

Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie UBÓSTWO w zakładce LIBRARY .

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/#folder=2986