I Spotkanie Partnerów Regionalnych

W dniu 22 listopada 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w Opolu odbyło się pierwsze spotkanie Partnerów Regionalnych projektu pn. POWERTY współfinansowanego z programu INTERREG EUROPE. Podczas spotkania zaprezentowano główne założenia projektu oraz zadania, które należy zrealizować. Dyskusja była niezwykle owocna i pomogła zdefiniować wiele cennych założeń. Mamy nadzieję, że dalsze wsparcie grupy pozwoli na osiągnięcie wszystkich celów projektu. Ogromne podziękowania za udział i wsparcie podczas spotkania kierujemy na ręce Gminy Krapkowice, Gminy Murów, Gminy Dąbrowa, Gminy Walce, Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy Turawa, Gminy Popielów, Gminy Ozimek, a także Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz firmy ATMOTERM SA.