ZP/AO/8/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sadzonek drzew liściastych, palików, osłonek siatkowych oraz taśmy mocującej w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II zgodnie z umową RPOP.05.01.00-16-0004/19 -00 z dnia 18.08.2020 r.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku pn. Zapytanie ofertowe.

 

Termin składania ofert upływa 13 kwietnia 2022 r.

 

Data dodania: 
6 Kwiecień 2022
Data modyfikacji: 
6 Kwiecień 2022