ZP/AO/32/2021 - POWTÓRZENIE

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie kompleksowego badania okresowego oraz kompleksowego badania rocznego sprawozdania  składanego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sporządzenie pisemnych protokołów z ww. badań.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pn. Zapytanie ofertowe.

 

Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2022 r.

Data dodania: 
23 Grudzień 2021
Data modyfikacji: 
23 Grudzień 2021