ZP/AO/30/2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 100Mbps/100Mbps do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

UWAGA! Termin składania ofert został wydłużony do 19 listopada 2020 r.

Data dodania: 
9 Listopad 2020
Data modyfikacji: 
9 Listopad 2020