ZP/AO/26/2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bonów upominkowych w postaci nagród dla uczestników konkursów realizowanych w ramach Festiwalu Recyklingu, w ramach projektu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej” - projekt numer: RPOP.05.02.00-16-0015/17, zgodnie z umową RPOP.05.02.00-16-0015/17-00 z dnia 18.10.2018 r. z późń. zm

Data dodania: 
4 Sierpień 2020
Data modyfikacji: 
4 Sierpień 2020